Нови флаери за мрежите на компании на Меѓународната Организација на Работодавачи (МОР)

Нови флаери за мрежите на компании на Меѓународната Организација на Работодавачи (МОР)

декември 28, 2021

Почитувани,

Ви ја споделуваме информацијата дека претседателот на Меѓународната Организација на Работодавачи (МОР), Ерол Кирешепи, на 6 јуни 2018 година, ги презентираше новите флаери за трите мрежи на МОР на групата на работодавачи на Меѓународната трудова конференција.

Трите мрежи на компании се:

-Глобалната мрежа за меѓународни односи (GIRN): Членови на GIRN се експерти за меѓународните односи и професионалци за човечки ресурси од мултинационални компании. GIRN се состанува два пати годишно за да размени искуства и да научи од најдобрите практики за глобалните индустриски односи и човековите права. Следниот состанок на мрежата е на 11 и 12 септември 2018 година во Атланта, САД.

-Глобалната мрежа за безбедност и здравје при работа (GOSH): Членови на ГОШ се експерти кои се занимаваат со безбедност и здравје при работа и професионалци за управување со ризик. Тие се среќаваат два пати годишно за да дискутираат за критичните проблеми со БЗР со меѓународните колеги. Следниот состанок е на 27 и 28 септември 2018 година во Лисабон, Португалија.

-Мрежа на партнерски компании: Партнерските компании добиваат пристап до индивидуализирана поддршка од МОР, услуги и активности за споделување на знаење за стандарди за работна сила, корпоративна општествена одговорност, деловни и човекови права, индустриски односи, миграција, одржливост, стандардизација, развој на вештини и многу повеќе. Партнерските компании исто така се поканети да се приклучат на работните групи за политики на МОР. Секоја Партнерска компанија добива свој индивидуализиран ангажман со МОР.

 

За повеќе информации и пристап до флаери, ве молиме следете го линкот: https://www.ioe-emp.org/index.php?id=5194