Настан во ЕУ Инфо Центар

Настан во ЕУ Инфо Центар

Настан во ЕУ Инфо Центар
декември 28, 2021

Во текот на минатиот ден, во ЕУ инфо центарот, ОРМ и Институтот за динамичен развој Сфера Нова, како носители на грант за проектот “СМЕ Извозен акцелератор”, беа дел промоцијата на договорите за грант од ИПА 2013 – грантовата шема за проекти „Зголемување на конкурентноста во Република Македонија“ и грантовата шема „Зголемено учество на граѓанскиот сектор во реформите поврзани со интеграцијата во ЕУ“. Во рамки на оваа активност потпишани се 25 договори за реализација на проекти со невладини организации, а вкупната вредност на неповратните средства за грантовите шеми изнесува над 3 милиони еврa.

Превземено од: http://vlada.mk/node/14033