Надополнување на информација за преземени мерки и активности на Владата и органите на државна управа во насока на превенција и спречување на вирусот КОВИД-19

Надополнување на информација за преземени мерки и активности на Владата и органите на државна управа во насока на превенција и спречување на вирусот КОВИД-19

декември 28, 2021

Почитувани,

 

Како надополнување на претходната објава, во прилог можете да најдете Извадок од нацрт записникот и заклучоци од 23-та седница на Владата одржана во вечерните часови на 19 март.

 

Со почит,

Тимот на ОРМ