На десетиот регипонален состанок на Меѓународната организација на трудот во Изтамбул договорена соработка со Организацијата на работодавачи на Унгарија

На десетиот регипонален состанок на Меѓународната организација на трудот во Изтамбул договорена соработка со Организацијата на работодавачи на Унгарија

декември 28, 2021

На регипоналниот состанок на Меѓународната организација на трудот  во Истамбул присуствуваше претседателот на ОРМ Г.Ангел Димитров, како дел од трипартитната делегација. Состанокот е со  цел да се разменат ставови за клучните економски и социјални прашања , како и за  утврдување на регионалните приоритети во овој дел од светот.

Дискусиите во рамките на десеттиот регионален состанок се фокусирани на носителите на промени, на можностите и на идните импликации во областа на трудот во европскиот регион.

Дополнителен успех за ОРМ претставува договерената соработка со Организацијата на работодавачи на Унгарија со која ќе потпишеме меморандум за соработка за унапредување на делувањето на двете организации во креирањето на политиките во економско-социјалната сфера.

Воедно   министерката Царовска  е предложена за ко-претседавач на регионалниот состанак за страната на претставниците од владата.