МОТ: Под-регионална Трипартитна Конференција за улогата на Економските и Социјални Совети во Западен Балкан и Молдавија во време на криза

МОТ: Под-регионална Трипартитна Конференција за улогата на Економските и Социјални Совети во Западен Балкан и Молдавија во време на криза

декември 28, 2021

 

30.07.2010, Охрид 30.7.2010, Охрид

 

Меѓународната организација на трудот (МОТ) на 30.07.2010 година во хотелот Инекс Горица во Охрид организираше конференција со цел да се олесни пренесувањето на знаење, добрите практики и научените лекции во поглед на составот, улогата и соодветното функционирање на националните трипартитни тела од бројни поискусни Економски и Социјални Совети на земјите членки на ЕУ на слични новоформирани тела во земјите од Западен Балкан и Молдавија. Дводневната конференција исто така имаше за цел да го олесни  мрежното работење и билатералната соработка помеѓу институциите, по што ќе следи и понатамошна размена на експертиза. Посебни сесии беа  посветени на улогата и мандатот на Економските и Социјални Совети во време на економска криза и како најдобро да се обезбеди застапеност на полова рамнотежа во институциите за социјален дијалог.