Лобирање

Лобирање

декември 28, 2021

ОРМ активно делува во подговка и предлагање на мерки и закони за креирање на економското законодавство, работните односи и други закони до владата и ресорните министерства