Конференција за започнување на проектот „ProSDinWater“

Конференција за започнување на проектот „ProSDinWater“

декември 1, 2023

Конференција за започнување на проектот „ProSDinWater“, во Софија

На настанот присуствуваа претставници на водечката организација – Ф „СИВ“ – „Подкрепа“, како и партнерските организации : Организацијата на работодавачи на Македонија, СУТКОЗ, Малтешкиот синдикат GWU, FEMCA CISL од Италија, Сојузот на Оператори водовод и канализација во Бугарија (SVikORB ) .

Проектот „ProSDinWater“ е насочен кон подобрување на социјалниот дијалог во секторот за водоснабдување преку детално идентификување на факторите за мерење на неговата ефикасност и нивна тест примена на меѓународно ниво.

Предвидено е креирање на SWOT анализата, извештај да биде презентиран на прес-конференција, како и создавање работни групи по земји.