Колективни договори

Општ колективен договор за приватниот сектор

Колективен договор – банки

Колективен договор за независни регулаторни тела

Колективен договор – земјоделие и прехрамбена индустрија

 

Колективен договор – тутунска индустрија

 

Колективен договор – хемиска индустрија

 

Колективен договор – комунална индустрија

 

Колективен договор – кожарска и чевларска индустрија

 

Колективен договор – текстилна индустрија

Колективен договор – угостителска дејност

Колективен договор – заштитни друштва

 

Колективен договор – енергетика