Избор на компанија со најдобра пракса за БЗР за 2013 година

Избор на компанија со најдобра пракса за БЗР за 2013 година

декември 28, 2021

На наградените компании ќе им биде овозможено учество на Европските награди за добра пракса.