Интернационални дејствија

Интернационални дејствија

Интернационални дејствија
декември 28, 2021

Меѓународно делување на ОРМ

    •   Меѓународна организација на трудот (МОТ)
    •   Интернационална организација на работодавачите(ИОЕ)
    •   Заеднички косултативен комитет со Европскиот социјален комитет (ЕКОСОК)