Информации поврзани со работата на контакт центарот за економски мерки на Владата

Информации поврзани со работата на контакт центарот за економски мерки на Владата

декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

Во прилог на оваа објава можете да најдете два документи:

– Првиот документ што ви го проследуваме е соопштението поврзано со активностите на контакт центарот за економски мерки на Владата, за првата недела од функционирањето.

– Вториот прилог е документ кој ги содржи одговорите на 25 најчесто поставувани прашања во претходната седмица (6-11 април 2020 година).

Документите во прилог би можеле да бидат корисни за компаниите, како и за лица, кои би можеле да се најдат во категоријата невработени поради кризата предизвикана од вирусот Ковид-19.

 

 

Со почит,

Извршна канцеларија на ОРМ