Home

How to become a member of ORM?

CONTACT US

WHO WE ARE

Организација на работодавачи
The organization of employers of Macedonia represents over 15 sectors, which employ almost 70,000 employees in 1,012 private sector companies in the Republic of Macedonia. OEM’s involvement refers to topics of interest to the employer related to education, infrastructure, social responsibility, safety and health at work, labor and social legislation, taxation, investment, penal policy, lending.

SHOW MORE

ABOUT US

OUR VISION

OUR VISION

Macedonia to be a developed and sustainable economy with a quality labor market and satisfied and motivated citizens.

OUR MISSION

OUR MISSION

Creating measures and policies through active participation of employers and promoting social dialogue with all stakeholders.

BASIC OBJECTIVES AND TASKS

BASIC OBJECTIVES AND TASKS

The organization represents the interests of employers in general and in the social partnership in particular, to take care of the development and realization of the rights and freedoms of employers, collective bargaining, concluding and implementing the General Collective Economic Agreement in the Republic of Macedonia and Collective Bargaining Agreements.

NEWS

Дигитална трансформација на пазарот на трудот: Меѓународен проект на социјални партнери за иднината на вработувањето

Европската економија се повеќе е под влијание на дигиталната трансформација која ги редефинира оперативните модели на бизнисот и пазарите на труд. Сепак, треба да признаеме дека процесот на дигитализација на компаниите зависи од богатството на земјата или регионот, а исто така и од нивната големина. Помалите компании имаат тенденција да бидат помалку дигитални што има

Втора национална работилница , дел од проектот „Иницирање активности за спроведување на Рамковниот договор за дигитализација на европските социјални партнери (ЕФАД)“ ,16.01.2024 година.

На втората работилница беше презентиран проектот ЕФАД а воедно беа претставени главните цели на проектот како и досегашните активности. Во рамките на оваа национална работилница беше презентиран и објаснет пред учесниците и Европскиот рамковен договор за дигитализација (ЕФАД).  Во рамките на оваа втора национална работилница беа презентирани и претходно направените 6 студии на случај вклучувајќи

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР

Организацијата на работодавачи на Македонија– ОРМ  е единствена репрезентативна Организација на работодавачи од приватниот сектор, членка на Економско социјалниот совет на Владата на РСМ, која претставува над 15 сектори, во кои се вработени скоро 58 512 вработени во 2704 претпријатија од приватниот сектор во Република Македонија. Организацијата ги застапува интересите на работодавачите воопшто и посебно

OUR ACTIVITIES

alt alt

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ

Економско-социјален совет на Република Македонија ... повеќе>>

alt alt

КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ

Преговарање и склучување на колективните договори ... повеќе>>

alt alt

ЛОБИРАЊЕ

ОРМ ги застапува интересите на своите членови и ... повеќе>>

alt alt

УЧЕСТВО

Преговарање и склучување на колективните договори ... повеќе>>

alt alt

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ДЕЛУВАЊЕ

Како репрезентативна организација на работодавачи, ОРМ ... повеќе>>

alt alt

Публикации

... повеќе>>

QUICK APPLICATION FOR MEMBERSHIP IN OЕM