Годишен извештај на МОТ

Годишен извештај на МОТ

Годишен извештај на МОТ
декември 28, 2021

Светот се соочува со „неодложен предизвик“ за создавање 600 милиони продуктивни работни места во текот на следната деценија со цел генерирање одржлив развој и одржување на социјалната кохезија, се вели во годишниот извештај на Меѓународната организација на трудот (МОТ) за вработувањето во глобални рамки.

 

Глобални трендови во вработувањето 2012

Global employments trends 2012