Европската седмица на професионални вештини ги шири своите крилја!

Европската седмица на професионални вештини ги шири своите крилја!

декември 28, 2021

Почитувани,

Претставници на ОРМ, во периодот од 5 до 9 ноември 2018 година, присуствуваа на Европската недела на стручни вештини. Исто така, членка на ОРМ, ЕВН Македонија, беше избрана за финалист на европско ниво во натпреварот за најдобра практика во областа на ВЕТ за големите компании, за нивниот ВЕТ проект 20-20-20.

Третото издание на Европската недела на стручни вештини денес официјално го отвори Европскиот комесар Тајсен – и за првпат се одржува надвор од Брисел, со јасен тематски фокус: Иднината на стручното образование (ВЕТ). Целта е да се покаже вредноста на стручното образование и обука во сите фази од животот, без разлика дали е тоа првична квалификација или како преквалификација, или пак да се преквалификува подоцна во животот како возрасен. “Сакавме да ја подигнеме свеста за можностите за стручно образование и обука, надвор од нашите вообичаени осомничени”, објаснува Норберт Шебел (ГД EMPL), претседавач на организационата работна група, во која беа вклучени и многу други служби од ГД EMPL и две агенции – Европскиот центар за развој на Стручно оспособување (CEDEFOP) и Европската фондација за обука (ETF). Целта е да се стигне до што е можно повеќе локални и регионални играчи.

Оваа година во Виена се одржаа европски настани. Главниот град на Австрија е логичен избор додека земјата претседава со Европската Унија, обезбедувајќи поголема политичка поддршка од порано. Тоа е, исто така, совршено место за да покажат извонредност и иновации во стручното образование и обука, бидејќи Австрија е позната по својот двоен систем за учење, кој го комбинира образованието во училницата со обука во компаниите.

Неделата на стручни вештини – со работилници, состаноци и мрежни можности во Виена, како и многу паралелни активности и настани во повеќе од 45 земји – има за цел да го прошири тој имиџ и да ја направат оваа форма на образование прв избор за оние кои се заинтересирани, а не како избор со последна надеж.

 

Извор: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-spreads-its-wings_en