Допис до МТСП во однос на новиот правилник за трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа

Допис до МТСП во однос на новиот правилник за трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа

Допис до МТСП во однос на новиот правилник за трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа
декември 28, 2021

Почитувани,

 

Ве известуваме дека Министерството за Труд и Социјална Политика, донесе нов правилник за трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа. Во текот на месецот Ноември 2019 година, ОРМ направи обемна консултација со членството и со нашите претставници во Националниот Совет за БЗР, во однос на предлог правилникот.

Во таа насока, сите забелешки кои ги добивме од нашите членки и стручни лица од областа на БЗР беа вклучени како коментари во предложениот правилник. Документот беше уредно доставен до МТСП на 22-ри Ноември 2019 година.

За жал, мораме да констатираме дека ниту една од предложените забелешки од страна на ОРМ не беше прифатена во процесот на финализација на предлог правилникот, кој подоцна е и усвоен.

Заради ново настанатата ситуација, ве известуваме дека ОРМ официјално достави допис до МТСП, со кој искрено реагираме и укажуваме дека вака спроведената постапка и менување на Законот и Правилникот според интересите на “некој”, ќе доведе до состојба трошоците за безбедност и здравје постојано да растат, а резултатите од реалната имплементацијата на законските прописи да стануваат се полоши.

Во следниот период ќе ве известиме доколку има одговор од страна на МТСП и одредени промени.

 

Со почит,

 

Ангел Димитров и 

Тимот на ОРМ