Uncategorized @mk

Tринаесети пленарен состанок на Секторската работна група во областите образование, вработување и социјална политика

Денес, 14.11.2923 се одржа тринаесетиот пленарен состанок на Секторската работна група во областите образование, вработување и социјална политика. Состанокот беше организиран од Министерството за труд

Како да оствариме реален раст на животниот стандард- изјава на Претседателот на Собрание Ангел Димитров за Нова Македонија

Без целосни и длабоки реформи во економијата, само ќе тонеме во спиралата на рецесијата Во услови на нестабилна економска состојба, инфлација и пад на стандардот

Ревидирање и обновување на Извештајот за поврзување на Македонската рамка за квалификации со Европската рамка на квалификации

Денес во Клуб на пратеници во рамките на проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации ” се одржа средба на работната група

Награди Европската недела на безбедност и здравје при работа

Денес, повод Европската недела на безбедност и здравје при работа им беа доделени награди и благодарници на голем број членки на Организацијата на работодавачи на

Европската недела на безбедност и здравје при работа

По повод Европската недела на безбедност и здравје при работа, денес во организација Министерството за труд и социјална политика и Советот за безбедност и здравје

Одржан 9 тиот Форум на граѓанското општество на Западен Балкан, Солун 19 и 20.10.2023.

Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК), претставувајќи го организираното граѓанско општество во Европската унија (ЕУ), го одржа својот 9-ти Форум за граѓанско општество на Западен

Состанок со тимот на ОЕЦД за Југоисточна Европа

Состанок со тимот на ОЕЦД за Југоисточна Европа – утврдување на факти за Северна Македонија, Outlook за конкурентност 2024, клучни реформи и тековните предизвици поврзани

Работилница за потврдување на алатките за проценка на ризик од вознемирување и насилство со поддршка на Меѓународната организација на трудот

После ратификацијата на Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот за елиминирање на насилството и вознемирувањето во светот на работата, бр.190, која Mакедонското Собрание ја ратификуваше

Меѓународно стручно советување на експерти за заштита БЗР БЕЗ ГРАНИЦИ 2023

Во организација на Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје се отвори Меѓународно стручно советување на експерти за заштита БЗР БЕЗ ГРАНИЦИ 2023 во Хотел

Increasing North Macedonia’s resilience to future energy shocks – new policy recommendations

On June 9th the OEM organized a round table discussion with On June 9, OEM organized a roundtable discussion at the highest level, the Assembly