Бипартитен социјален дијалог- Работен состанок помеѓу ОРМ и ССМ

Бипартитен социјален дијалог- Работен состанок помеѓу ОРМ и ССМ

декември 28, 2021

Почитувани,

 

Во петокот, на 25-ти Јануари 2019 година, во просториите на Сојузот на Синдикати на Македонија (ССМ), се оддржа првиот состанок на преговарачките тимови на ОРМ и ССМ, на кои се разгледуваа ставовите на двата социјални партнери во однос на креирање и усогласување на Нов општ колективен договор за стопанството (ОКД). На состанокот, пред се, беше истакната добрата волја и посветеноста од страна на двата социјални партнери за отпочнување на овој многу значаен процес, со кој се регулира битен сегмент од социо-економската сфера на национално ниво.

 

Се очекува процесот да продолжи во следните седмици, со закажување на следен состанок на преговарачките тимови на ССМ и ОРМ.

 

 

Тимот на ОРМ