20 години јубилеј од основањето Колаборативниот центар на Светска здравствена организација(СЗО) при Институтот за медицина на трудот на РСМ.

20 години јубилеј од основањето Колаборативниот центар на Светска здравствена организација(СЗО) при Институтот за медицина на трудот на РСМ.

20 години јубилеј од основањето Колаборативниот центар на Светска здравствена организација(СЗО) при Институтот за медицина на трудот на РСМ.
ноември 17, 2023

Колаборативниот центар на Светска здравствена организација(СЗО) при Институтот за медицина на трудот на РСМ, денес, во Деканатот на Медицинскиот факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје, одржана Свечен состанок со учество на претставници на релевантни институции меѓу кои и Организацијата на работодавачи на Македонија. На свеченоста од страна на Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска беше поздравена соработката со ОРМ.

Колаборативниот центар на Светската здравствена организација (СЗО), при Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија- Скопје,е врвна институција во областа на медицината на трудот и 20 години, СЗО Колаборативниот центар при Институтот за медицина на трудот, има успешна соработка со Организацијата на работодавачи на Македонија.

Им го честитаме Јубилејот и им посакуваме остварување на нивната визијата, СЗО Колаборативниот центар за медицина на труд при Институтот за медицина на трудот на Р.Северна Македонија- Скопје, како здравствена, едукативна и истражувачка институција вообласта на медицината на трудот на највисоко ниво, да ја задржи водечката позиција во промоцијата на програмите и политиките на СЗО за здравјето на работниците, во земјата и регионот на Југоисточна

Европа.