Студиска посета на членовите на ЕСС во Холандија

 

Членот на Економско-социјалниот совет од ОРМ г.дин Ангел Димитров со Министерот за труд и социјална политика Џељаљ Бајрами во рамките на студиската посета на Економско-социјалниот совет на Кралството Холандија, оствари средба со г-дин Rinnooy Kan, претседател и заменик генералниот секретар на Економско-социјалниот совет на Холандија, г-дин Steven Duursma и со г-дин Niels Achterberg и Roland Zwiers, задолжени за економски прашања.

На средбата беше презентирана структурата и функцијата на Економско-социјалниот совет на двете земји, се со цел размена на знаења и практики.