Потпишан Меморамндум за соработка со Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ од Свети Николе

Организацијата на работодавачи на Македонија со Меѓународниот  Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ во  Свети Николе на 24.11.2014 год. потпишаа  Меморандум за соработка

Со попишувањето на истиот ќе отпочне  поактивна  соработката помеѓу ОРМ и студентите и професорите од  Славјански Универзитет од  Свети Николе во областа на претприемништвото.