Известување до работодавачите

Почитувани работодавачи,

Подолу е информацијата за јавниот оглас:

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2013 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенција за вработување на Република Македонија на ден 18.02.2013 година, објавува :

Јавен Оглас

Обука кај познат работодавач со субвенционирање