Секторски индустрии

Посети: 15287

Основен облик на организирање и работење на Организацијата се здруженија на работодавачи по секторските индустрии.

Здружувањето по секторски индустрии претставува нашата сила и овозможува поврзување на работодавачите во рамки на една дејност. Преку тоа вие работодавачите можете посилно да делувате во застапување на вашите ставови кои произлегуваат од потребите на реалното стопанисување

 


Здруженија на секторски индустрии и услуги во формирање: