Секторски индустрии

Основен облик на организирање и работење на Организацијата се здруженија на работодавачи по секторските индустрии.

Здружувањето по секторски индустрии претставува нашата сила и овозможува поврзување на работодавачите во рамки на една дејност. Преку тоа вие работодавачите можете посилно да делувате во застапување на вашите ставови кои произлегуваат од потребите на реалното стопанисување

 • Текстилна индустрија - Претседател Димитар Поповски
 • Кожарско и чевларска индустрија - Претседател Костадин Барзов
 • Градежна индустријата - Претседател Силјан Мицевски
 • Тутунска индустрија - Претседател Ратко Христов
 • Земјоделство - Претседател Томислав Давков
 • Прехрамбена и мелничко-пекарска индустрија - Томе Петковски
 • Индустријата за хартија и целулоза, графичка дејност и издавачка дејност - Претседател Слободан Муцунски
 • Хемиска индустрија - Претседател Иван Голабовски
 • Комунални дејности - Претседател Горан Митевски
 • Хотели, ресторани и кафетерии - Престедател Крсто Блажевски
 • Здружение на работодавачите од заштитните друштва - ЗАПОВИМ - Претседател Владо Додевски
 • Здружение за финансиско посредување - Претседател Николина Миланова
 • Здружение за регулаторни тела - Претседател Николина Миланова
 • Здружение на енергетика - претседател Штефан Петер

 


Здруженија на секторски индустрии и услуги во формирање:

 • Метална, електро индустрија и неметали
 • Енергетика,црна и обоена металургија
 • Преработка на дрво и производи од дрво
 • Трговија на големо и мало
 • Сообраќај,складирање и врски