Прашалник за работодавачите -приоритетите и предизвиците кои произлегуваат од тековната криза предизвикана од КОВИД-19

Почитувани,

Би сакале да ве информираме дека Организацијата на работодавачи на Македонија го спроведува ова истражување со цел да ја разбере вашата состојба, вашите приоритети и предизвици кои произлегуваат од тековната криза предизвикана од КОВИД-19. Одговорите од анкетата ќе ги искористиме за да ги претставиме прашањата за кои сте загрижени на владините тела, финансиските институции и другите засегнати страни, во обид да помогнеме во закрепнувањето на приватниот сектор.

Информациите што ќе ги дадете се анонимни и третирани со висока доверливост. Ова истражување е поддржано од Меѓународната организација на трудот (МОТ). Пополнувањето на анкетата ќе ви одземе 10 минути.

Ви благодариме за поддршката во овие тешки времиња. Во прилог ви проследуваме link

https://actemp.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_exiJWGMjzo7AsAZ?Q_Language=MK од прашалникот.

Со почит,

Извршна канцеларија

Организација на работодавачи на Македонија