Информации поврзани со вирусот КОВИД-19

 

Почитувани,

 

На ваше информирање, во прилог на оваа објава можете да го најдете соопштението од одржаната 49-та Седница на Владата.

 

Со почит,

Извршна канцеларија на ОРМ