Изјава на Претседателот на ОРМ - г-дин Ангел Димитров

Почитувани,

 

Во прилог на оваа објава можете да ја најдете изјавата на Претседателот на ОРМ, г-дин Ангел Димитров, во врска со новонастанатата ситуација поврзана со КОВИД-19 вирусот.

 

Со почит,

Тимот на ОРМ