"Зајакнување на социјалниот дијалог"- Повик за изразување интерес за професионална експертиза

 

Почитувани,

 

Во прилог на оваа објава можете да го најдете повикот за изразување интерес за професионална експертиза, во рамките на проектот "Зајакнување на социјалниот дијалог", кој ќе биде имплементиран од страна на МОТ, во периодот 2019-2022 година.

Целта на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог е да го подобри социјалниот дијалог како средство за создавање на повеќе и подобри работни места. Ова ќе се оствари преку подобрување на институциите и законодавството, како и со активности насочени кон зајакнување на капацитетите на трипартитните чинители за нивно ефективно вклучување во социјалниот дијалог. 

 

 

Тимот на ОРМ