ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ДОБРИ ПРА ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА

Почитувани,

 

Во име на трите Здруженија (Здружение за заштита при работа на општина Битола - Битола,  Здружението за безбедност при работа “28-ми Април” – Скопје и Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА – Скопје) чија основна цел на здружување и делување е промоција на областа безбедност и здравје при работа(БЗР), би сакале да Ви споделиме информација, дека за прв пат оваа година, се превземаат низа активности за организирање на заеднички настан, за одбележување на 28-ми Април, Светскиот ден за БЗР.

Една од активностите за таа цел, е и организирање на повик за учество, избор и доделување на Годишни награди за добри практики во БЗР во 2018 година.

 

Повеќе информации околу повикот за учество, избор и доделување на годишните награди, заедно со пропратна документација, можете да најдете на следниов линк:

https://tutela.org.mk/2019/03/10/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D0%BE/

 

 

Тимот на ОРМ