Известување за заклучоците на 10-тиот Европски регионален состанок на МОТ од Меѓународната организација на работодавачи

Известување за заклучоците на 10-тиот Европски регионален состанок на МОТ
од Меѓународната организација на работодавачи

12 октомври 2017 година

 
Минатата недела во Истанбул се одржа 10-тата Европска регионална средба на МОТ. Како што беше најавено, на овој состанок беше забележан помал број учесници од работната страна, по повик од ИТУЦ и ЕТУЦ да не учествуваат синдикатите.
 
И покрај оваа одлука, владите, работодавачите и работниците, кои беа присутни, ја прифатија "Истанбулската иницијатива за стогодишнината: иднината за пристојна работа за силно и одговорно социјално партнерство во Европа и Централна Азија" како резултат на состанокот. Активната посветеност на различните претставници на европските работодавачи предводена од г-ѓа Ренате Хорнунг-Драус беше критична за да се постигне позитивен исход. Претседателот на ИОЕ, г. Ерол Киресепи, исто така, активно се вклучи и помогна да се постигне добар резултат.
 
"Иницијативата" е документ од четири страници, кој:
• укажува на подобрување на ситуацијата од Декларацијата од Осло (2013), со охрабрувачки знаци на економско заздравување
• Потврдува потребата за "промовирање на силно и одговорно социјално партнерство со цел да се постигне социјален дијалог на сите нивоа, кој придонесува за правична распределба, социјален напредок и стабилност врз основа на политиките за плати насочени кон продуктивноста"
• Ги истакнува можностите што ги даваат двигателите на промените кои влијаат врз иднината на работата, особено технолошкиот развој, како и потребата за минимизирање на ризиците. Како средство за идна акција, јасно е во иницијативата дека се потребни реформи за да се обезбеди земјите од регионот да ја претворат наплатата во силен, одржлив и инклузивен раст и вработување, зголемена конкурентност и права на работа. Сеопфатните рамки на политики треба да вклучуваат, меѓу другото:
o стабилни макроекономски, фискални и секторски политики за инклузивен раст и вработување
o политики за промовирање на поволно опкружување за создавање претпријатија, одржливи претпријатија и иновативни бизниси
o образование, развој на вештини и политики за доживотно учење
o политики за модернизирање на рамки на пазарот на трудот со поефикасни регулативи
o политики за фер транзиција кон нови форми на производство и работни односи, дигитализација и автоматизација. Оваа најнова референца за новите форми на производство и вработување беше воведена, не без тешкотии, да ги одрази вистинските промени во светот на работењето.
• Бара помош од Канцеларијата на МОТ, меѓу другото:
o Обезбедување на ажурирани информации, собирање точни податоци и спроведување истражувања за трендовите и вештините за вработување
o Поддршка за градење на капацитетите на организациите на работодавачи и работници
o Да обезбедат помош во контекстна Иднината на Стогодишнината на работата и да продолжат да ги поддржуваат конституентите за подобрување на супервизијата, транспарентноста и трипартитното управување со стандардите на МОТ, преку Стогодишната иницијатива за стандарди
 
 
Роберто Суарез Сантос
Заменик-генерален секретар