Проекти

  1. Проекти овозможени од Австриската програма за развој и соработка –“ADA” и МОТ во кои учествува ОРМ
  2. Зајакнување на капацитетите на ОРМ на пат кон ЕУ
  3. Зајакнување на социјалниот дијалог во секторите трговијата на мало, прехрамбената индустрија и земјоделскиот сектор во Македонија и Црна Гора
  4. Создавање услови за користење на реформините алатки од ЕУ во Македонија преку размена на словачкото искуство
  5. Проектот “СО РАЗЛИЧНОСТИ ДО НАПРЕДОК”, кој што МАЧР го спроведе во соработка со Организацијата на работодавачи на Македонија, а со поддршка на програмата за развој на граѓанско општество ЦИВИКА МОБИЛИТАС, имплементирана oд Македонски центар за меѓународна соработка -МЦМС, НИРАС од ДАНСКА и Шведскиот Институт за Јавна администрација (СИПУ) финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).
  6. Проектот „Унапредување на социјалниот дијалог“ – Спроведуван од Меѓународната организација на труд, финансиран од ЕУ